Rozwój oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym „Słoneczko” w Busku – Zdroju. Informacja o projekcie.

Szanowni Państwo,

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Słoneczko” realizuje projekt pn. „Rozwój oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Językowym Słoneczko w Busku – Zdroju”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia 72 dzieci (35 Kobiet, 37 Mężczyzn w tym 4 osób z niepełnosprawnościami (w tym 1 Kobieta) w wieku 3-6 lat poprzez rozszerzenie oferty Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Słoneczko” od 01 marca 2024r. do 27 lutego 2026r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

Zad.1. Rozwój oferty edukacyjnej poprzez realizację zajęć dodatkowych – Trening Umiejętności Społecznych
– Zajęcia związane z emocjami
– Logorytmika

– Innowacyjny pedagog
– Edukacja włączająca
– Zajęcia usprawniające
– Matematyka intuicyjna
– Nauczanie dwujęzyczne – język angielski – Edukacja ekologiczna

– Zajęcia kształtujące postawy antydyskryminacyjne – Doradztwo zawodowe

W ramach przedmiotowego zadania zostaną zrealizowane wyżej wymienione zajęcia dydaktyczne, a także zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do ich prawidłowego przeprowadzenia m.in. monitory interaktywne, tuby sensoryczne, roboty językowe, klocki magnetyczne, ścianki manipulacyjne, gry sensoryczne itp.

Grupą docelową objętą wsparciem w projekcie jest 72 dzieci (35 Kobiet, 37 Mężczyzn w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami (w tym 1 Kobieta) w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Słoneczko”.

Całkowita wartość projektu: 780 612,00 zł;
w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 702 550,80 zł.
Okres realizacji projektu od marzec 2024 r. do luty 2026 r.
Miejsce realizacji projektu: Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Słoneczko”, ul. Mikołaja Kopernika 17, 28 – 100 Busko – Zdrój.

Rezultatami projektu będą:

– Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 72
– Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1
– Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 4 – Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 1
– Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) – 1

Kliknij na: #FunduszeUE oraz #FunduszeEuropejskie

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.03.2024 do 08.03.2024.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu – Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Słoneczko”, ul. Mikołaja Kopernika 17, 28 – 100 Busko – Zdrój oraz na stronie internetowej: https://www.sloneczko.busko.pl/

img