Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi (Earth Day) o tym ważnym wydarzeniu pamiętają wychowawcy oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno- Językowego „Słoneczko”. Wszystkie grupy z tej okazji wybrały się na wycieczkę edukacyjną pn: „skąd się bierze woda w kranie”. Na początku wycieczki odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków komunalnych w Siesławicach. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Krzysztofa Kryczki oraz Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju Słoneczka zwiedziły oczyszczalnię ścieków komunalnych, gdzie zapoznały się z wszystkimi procesami oraz poszczególnymi etapami oczyszczania wody. Dzieci mogły zobaczyć m.in.: przepustnice powietrza, reaktory, komorę zbiorczą ścieków oczyszczonych, stację zlewczą ścieków oraz wylot ścieków oczyszczonych. W drodze powrotnej Słoneczka poznały siedzibę MPGK Sp. z o.o. na ulicy Łagiewnickiej, gdzie dzięki uprzejmości zespołu spółki miały możliwość wejść na największy zbiornik wodny zaopatrujący całe miasto w czystą wodę oraz obejrzeć piękną panoramę miasta z jednego z najwyższych punktów w naszym mieście.
Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju za cenną lekcję na temat ochrony środowiska oraz zaangażowanie procesy poznawczo-edukacyjne najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój.